Refernet-Hungary Facebook

  A szakképzés Csehországban

   

   

  A szakoktatás és  szakképzés mindig is a cseh oktatási rendszer alapvető elemét képezte. Az elmúlt évtizedekben pedig – a minőség hosszú időkre visszanyúló hagyományára építve – intenzív fejlődésen ment keresztül. 

  A szakmai alapképzésért felelős legfőbb szerv az Oktatási, Ifjúsági és Sportminisztérium. A legtöbb szakképző iskola közfenntartású, és azokat az egyes régiók finanszírozzák. A szakmai alapképzés iskolarendszerű, jelentős arányú (iskolákban, tanműhelyekben, gyakorlati képzési központokban és vállalatoknál tartott) gyakorlati képzéssel és/vagy szakmai gyakorlattal.

  A munkáltatók képviselőit bevonják a szakmai és képesítési előírásokat meghatározó ágazati készségtanácsokba és területi csoportokba.

  Felső középfokú szakoktatás és szakképzés

  A szakoktatás és szakképzés túlnyomórészt a kötelező tanulmányok befejezését követően, jellemzően 15 éves korban kezdődik. A gyakorlati szakmai alapképzési programok (EKKR 2–3. szint) a középfokú szakoktatás és szakképzés kis részét teszik ki, mivel elsősorban a sajátos nevelési igényű diákok számára alakították ki őket. A felső középfokú szakképzési és szakiskolai programok (EKKR 3–4. szint) három–négy évig tartanak. A következő lehetőségek választhatók:

  (a) az EKKR 3. szintjén kínált hároméves szakképzési programok (amelyek szakképesítést igazoló bizonyítványhoz vezető szakmai vizsgával zárulnak) lehetővé teszik a végzett diákok számára a közvetlen munkaerőpiaci belépést és kétkezi szakmák (például kőműves, fodrász) folytatását. Az e programokat elvégző diákok továbbléphetnek egy ezt követő kétéves képzésre (EKKR 4. szint), és érettségi vizsgát tehetnek (maturita), ami lehetővé teszi a felsőoktatásba való bejutást;

  (b) a négyéves (érettségivel – maturita – záruló, az EKKR szerinti 4. szintű) szakközépiskolai programok lehetővé teszik a végzettek számára a felsőoktatásban történő továbbtanulást vagy középszintű műszaki, üzleti, szolgáltatási, egészségügyi és egyéb hasonló munkák végzését (például építő- és építésztechnikus, idegenforgalmi ügyintéző);

  (c) a jelentős részben (a tantervek akár 70%-ában) általános célú képzést nyújtó líceumi szakok a felsőoktatási intézményekben történő továbbtanulásra készítik fel a végzett diákjaikat;

  (d) a konzervatóriumok által kínált, eltérő felépítésű képzések igényes művészeti tevékenységek folytatására készítik fel a diákokat a zene, a táncművészet, az ének és a színjátszás területén. A tanulmányok vagy érettségivel (maturita, középfokú oktatás – EKKR 4. szint) vagy abszolutóriummal (absolutorium, felsőfokú szakoktatás, EKKR 6. szint) zárulnak.

  Posztszekunder és felsőfokú szakoktatás és -képzés

  A középiskolák által szervezett ráépülő kurzusok két évig tartanak, és az EKKR szerinti 3. szintű szakképesítést igazoló bizonyítványt adó hároméves szakképzési programokat elvégzett diákok előtt állnak nyitva. A kétéves kurzus érettségi vizsgával (maturita) zárul (EKKR 4. szint).

  Azok a tanulók, akik már elvégezték a felső középfokú tanulmányaikat, és egy attól eltérő területen kívánnak képesítést szerezni, vagy általános középfokú végzettséggel rendelkeznek és szakmai képesítést kívánnak szerezni, választhatnak „rövidített képzést”. A maturitával (EKKR 4. szint) rendelkezők szakképesítést igazoló bizonyítványt vagy egy eltérő területen újabb maturita bizonyítványt szerezhetnek; a csupán szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal rendelkezők (EKKR 3. szint) csak egy újabb, más területre vonatkozó szakképesítést igazoló bizonyítványt szerezhetnek. A rövidített képzések különösen alkalmasak a felnőttek számára, és egy vagy két évig tartanak.

  A felsőfokú szakmai képzések a középiskolát végzetteket (maturita bizonyítvánnyal rendelkezőket) készítik fel igényes szakmai feladatokra (például táplálkozási szakértő, fogászati asszisztens). A tanulmányok három–három és fél évig tartanak, és abszolutóriummal (absolutorium, EKKR 6. szint) zárulnak. Ezek a programok gyakorlatorientált felsőfokú képzést nyújtanak, és szorosan igazodnak a munkáltatók készségigényeihez.

  Bár a képzést elvégzettek közül sokan belépnek a munkaerőpiacra, a felsőoktatási intézményekbe is biztosított a vertikális átjárhatóság. Azok, akik tanulmányaik befejezését követően egyetemi alapképzésben tanulnak tovább, adott esetben elismertethetnek olyan tantárgyakat és vizsgákat, amelyeket felsőfokú szakképző intézményben végeztek el, illetve tettek le.

  Felnőttkori tanulás

  Minden felnőtt részt vehet bármely szakképzési programban a formális iskolarendszeren belül. Számos képzést úgy alakítottak ki, hogy azokat össze lehessen egyeztetni a munkavégzéssel. A nem formális és informális tanulás eredményeinek érvényesítésére irányulóan külön rendszer működik.

   

  H-1089 Kálvária tér 7
  Budapest, Magyarország

  Telefon: (+36 1) 477-5600

  Email:  gomorineoj@nive.hu

  © 2016 ReferNet Magyarország