Refernet-Hungary Facebook

  A szakmailag megalapozott és a gazdaság igényeinek megfelelő szakképzés érdekében minden tanévben kialakításra és jogszabályban kerül rögzítésre a szakmaszerkezeti döntés, amely egyúttal az iskolai rendszerű szakképzésben a költségvetési hozzájárulás igénylésének egyik alapja.A döntés egy országos gazdasági adatok alapján történő tervezési folyamat záró része. A tanulók és a gazdaság szempontjából is fontos, hogy ne csak a „divatszakmákra” jelentkezzenek a diákok, hanem olyan végzettséget szerezzenek, amellyel a munkaerő-piaci elhelyezkedésük esélyesebb. A szakmaszerkezeti döntés célja, hogy a tanulók profitáljanak a szakképzésből.

  A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. (Fktv.) hatálybalépésével átalakult a magyar felnőttképzés szabályozási környezete. A felnőttképzési tevékenységet folytató intézmények hatósági ellenőrzését - jogszabály felhatalmazása alapján a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) -, mint állami szakképzési és felnőttképzési szerv folytatta le. Az ágazati jogszabályok mellett az ellenőrzés során még alkalmazott a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.).

   A hatóság az ellenőrzések során alapvetően az Fktv. személyi hatálya alá tartozó jogalanyok jogkövető magatartását (engedély birtokában folytatott tevékenység, közhiteles nyilvántartásoknak megfelelő adatok, tevékenység jogszabály szerinti végzése) vizsgálta, összesen 240 felnőttképzési szakértők és programszakértők közreműködésével.

  A szakképzési struktúra változtatásának oka

  A munkaerőpiacnak több jól képzett szakmunkásra és technikusra van szüksége. Jelentős a hiány a modern termelésbe bevonható, jól képzett és megbízható, széleskörű alapismeretekkel rendelkező szakképzett munkavállalókból.

  9. oldal / 9

  H-1089 Kálvária tér 7
  Budapest, Magyarország

  Telefon: (+36 1) 477-5600

  Email:  gomorineoj@nive.hu

  © 2016 ReferNet Magyarország