Refernet-Hungary Facebook

  A Cedefop és a ReferNet bemutatása

   

  A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával 2015. év végén sikeres pályázatot nyújtott be a 2016-2019-es időszakra az  Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) által létrehozott és koordinált ReferNet hálózat  magyarországi működtetésére. A hálózat nemzeti konzorciumokból épül fel, és az EU-s tagállamok szakképzés szempontjából kulcsfontosságú szerepet betöltő intézményeit tömöríti.

  A ReferNet  projekt célja, hogy az EU tagországainak szakképzési rendszerei, a tagállamokban zajló fejlesztések és az alkalmazott szakpolitikák összehasonlítását lehetővé tevő információkat gyűjtsön. A Cedefop az Európai Unió háttérintézményeként támogatja az Európai Bizottságot, az uniós tagállamokat és a nemzeti szakképzés-politikai döntéshozókat az európai szakképzési politikák kidolgozásában.   

  A Thessaloniki székhelyű Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (European Centre for the Development of Vocational Training – Cedefop) olyan Európai Uniós szervezet, amely összefogja a szakoktatás és szakképzés összes szereplőjét: politikai döntéshozókat, munkáltatói szervezeteket, szakszervezeteket, képző intézményeket, tanárokat és oktatókat, és az összes korosztályt képviselő tanulókat.  Segíti  az EU-s szakképzés-politika fejlesztését és megvalósítását.  Figyelemmel kíséri a munkaerő-piaci trendeket, segíti az Európai Bizottság, az EU-s tagállamok munkáltatóit  illetve szakszervezeteit , hogy képzéseiket a munkaerő-piaci igényekhez igazítsák. A Cedefop megosztja tudását és szakértelmét az EU-s politikai döntéshozókkal és gazdasági szereplőkkel, segítve őket a tanulási és munkahely teremtési lehetőségek létrehozásában.

   a Cedefop központi épülete, Thessaloniki

  A Cedefopon belül  a mindennapi munkát szakoktatási és szakképzési szakértők végzik. Munkájukat kommunikációs és adminisztrációs stáb támogatja. 

  Feladatkörükbe az alábbiak tartoznak:

  - annak vizsgálata, hogy a gazdasági, társadalmi és demográfiai trendek, hogyan befolyásolják a foglalkoztatást, az egyes állások természetét és a szakirányú készségek iránti igényt.

  - segít abban, hogy a szakképzés területét érintő rendelkezések összhangban legyenek a munkaerő-piaci igényekkel, előrejelzi, hogy a jövőben milyen típusú készségekre lesz szükség és felhívja a politikai döntéshozók figyelmét a hiányszakmákra.

  - támogatja az EU szerte elterjedt eszközök, pl. képesítési keretrendszerek használatát és fejlesztését. Ezek lehetővé teszik a különböző oktatási rendszerekben szerzett képesítések összehasonlítását és kölcsönös elismerését, vagy az informális tanulás validálását.

  - felülvizsgálja a munkalapú tanulási modelleket és szakpolitikai ajánlásokat ad az EU kormányainak, a munkanélküliség csökkentésével, a korai iskolaelhagyással és egyéb munkaerő-piaci problémákkal kapcsolatban;

  - segíti a fiatalokat a munkaerő-piacon történő elhelyezkedésben;

  - segíti a korai iskolaelhagyók oktatásba és képzésbe való reintegrációját, illetve azok elhelyezkedését;

  - segíti a munkanélküli vagy alulfoglalkoztatott felnőttek továbbtanulását vagy átképzését, illetve életpályájuk újratervezését;

  - széles EU-s ismeretekkel rendelkező pályaválasztással foglalkozó szakembereket és tanácsadókat biztosít;

  - segíti az EU-s állampolgárokat a tagállamok közötti mobilitásban, szakképesítésük elismertetésében;

  - segíti az EU-s tagállamokat a tanulószerződéses képzés jogi hátterének kialakításában, reformjában;

  - tájékoztatja az európai, nemzeti és regionális politikai döntéshozókat a szakképzéssel és szakoktatással kapcsolatos rendelkezésekről és jogszabályokról;

  - követi a  Bruges-i Közleményben, Rigai Nyilatkozatban, Európa 2020 stratégiában megfogalmazott prioritások nemzeti szinten történő megvalósítását.

  Információ angol nyelven: Cedefop

   

  ReferNet – a szakképzés európai információs és szakértői hálózata

   a ReferNet tagjai a 2017. novemberi plenáris találkozón Thessalonikiben

  További részletek honlapunkon: ReferNet Magyarország

  Információ angol nyelven: Cedefop/Networks/ReferNet

   

  H-1089 Kálvária tér 7
  Budapest, Magyarország

  Telefon: (+36 1) 477-5600

  Email:  gomorineoj@nive.hu

  © 2016 ReferNet Magyarország