Refernet-Hungary Facebook

  Szakértői munkaértekezlet a munkaerő-piaci készség-előrejelzésről

  Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) készségekkel kapcsolatos hosszú távú kereslet és kínálat előrejelzésével kapcsolatos  projektje keretében  az EU-s tagállamok munkaerő-piaci előrejelzéssel foglalkozó szakembereiből álló  hálózatot hozott létre. A szakértők validálják a Cedefop előrejelzési módszereit és eredményeit.

  A Cedefop, hogy a megbeszéléseknek színteret biztosítson, rendszeres technikai munkaértekezleteket szervez. Ebben az évben a workshop a következőkre fog fókuszálni:

  • Az előrejelzések új eredményei és módszertani fejlesztések;

  • A gyáripar jövője, az Eurofund-dal közösen kifejlesztett forgatókönyvek; 

  • Az előre jelzett eredmények bemutatása az Uniós készségkörképben.

  További információt a következő linkre kattintva lehet elérni: Skill needs forecasting expert workshop

  Első CareersNet találkozó 

  Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop)  az EU Tanácsának  soros  elnökségét betöltő Észtországgal együtt 2017. szeptember 26-án „Pályaválasztási Hetet” szervez.

  A hét egyik nyitó eseménye a  Cedefop  egész életen  át tartó pályaorientációs és  életpálya oktatási hálózatának (CareersNet)  első találkozója lesz.  A találkozó fő célja a hálózatban résztvevők üdvözlése, az alapvető feladatok és elvárások tisztázása, valamint a rendelkezésükre álló eszközök  ismertetése lesz. 

  A résztvevők a következőket fogják megvitatni:

  • A hálózat szerepe és prioritásai a kutatási és tájékoztatási politika kialakításában; 

  • Az európai egész életen át tartó pályaorientációs adatbázis jelenlegi szerkezete;

  • Az adatbázis frissítése;

  • Értékelési elem adatbázisba történő hozzáadásának lehetősége;

  • Várt és lehetséges kimenetek; 

  • A hálózat munkaprogramja.

  További információt a következő linkre kattintva lehet elérni: 1st CareersNet meeting

   

   

   

         

   

  Konferencia/egymástól való tanulás (peer learning activity) a Nemzeti Képesítési Keretrendszerek hatásairól

   

  Milyen jelentősége van a Nemzeti Képesítési Keretrendszernek (NKK)? Hogyan mérhetjük és értékelhetjük a hatását?

  A Nemzeti Képesítési Keretrendszereket Európa-szerte gyorsan kifejlesztették. A legújabb eredményeket igazolja a politikai döntéshozók és szakemberek  velük kapcsolatos egyre növekvő érdeklődése.  Az esemény célja ösztönözni a nyitott és kritikai véleményalkotást az NKK jelenlegi és jövőbeli szerepéről. 

  2005 előtt három európai országban volt képesítési keretrendszer: Franciaország, Írország és az Egyesült Királyság. 2017-re az Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) megvalósításában résztvevő összes 39 országban bevezették azt.  Mivel az  NKK-k  egyre jobban működnek, időszerű olyan kérdésekre válaszolni, hogy milyen hozzáadott értéket képviselnek és milyen hatásuk van.

  Van-e jelentőségük ezeknek a keretrendszereknek a szakképzés-politika alakításában, hatásuk az alkalmazott gyakorlatra és a feltételezhetően ennek előnyeit élvező tanulókra valamint állampolgárokra? 

  A Cedefop (Európai Szakképzés-fejlesztési Központ) az Európai Bizottsággal és az Írországi Minőségi és Képesítési Hivatallal  (Quality and Qualification Ireland)  együttműködve konferenciát /egymástól való tanulási (peer learning activity) találkozót szervez a Nemzeti Képesítési Keretrendszerek hatásainak kezelési módjairól.  Az esemény fő célja lehetőséget teremteni a politikai döntéshozók és a szakemberek számára az NKK megvalósításával  kapcsolatos  tapasztalatcserére,  illetve annak megvitatására, hogy milyen jelentősége  van és milyen kihívásokkal kell szembenézni vele kapcsolatban.  A következő kulcsfontosságú kérdések kerülnek napirendre:

  Tags:

  H-1089 Kálvária tér 7
  Budapest, Magyarország

  Telefon: (+36 1) 477-5600

  Email:  gomorineoj@nive.hu

  © 2016 ReferNet Magyarország